Bramy przesuwne

BARIERKI KLASYCZNE

Barierki balkonowe mają nie tylko zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom, ale powinny harmonijnie współgrać z architekturą zabudowy. Doskonale wyglądają jeśli dopasowane są także do charakteru ogrodzenia posesji. Duża część Klientów skłania się do prostej konstrukcji, bez zbędnych ozdób. Ciekawie wyglądają barierki balkonowe wykonane z profili cynkowanych i malowanych na kolor czarny z wstawkami ze stali nierdzewnej, która dodaje nowoczesności i blasku całej konstrukcji.

Balustrady schodowe powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu, a także w Polskiej Normie. Zgodnie z powyższym zarówno schody zewnętrzne, jak i wewnętrzne, których wysokość wynosi więcej niż 0,5m powinny być wyposażone w balustradę. Wyposażenie schodów w balustradę czy też innego rodzaju zabezpieczenie stanowiące ochronę od przestrzeni otwartej powinno spełniać następujące wymagania:

  1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.
  2. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli:
Rodzaj budynków (przeznaczenie użytkowe) Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy (m) Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady (m)
1 2 3
Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych 0,9 nie reguluje się
Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej 1,1 0,12
Inne budynki 1,1 0,2
  1. W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.
  2. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.
  3. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.
  4. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m.
  5. Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m.

NASZE REALIZACJE

barierki z profili poziomych 

barierka w kolorze antracytowym RAL 7016

barierka francuska 

barierka z profili poziomych o dużej gęstości 

mocowanie zewnętrzne poszerza schody

barierka wzór G60

Masz pytanie?