17

barierka Francuska

Barierka francuska zabezpieczajaca ,
najczęściej stosowana przy nisko położonych w stosunku
do podłogi oknach lub przed drzwiami balkonowymi bez balkonu